Hrvatske županije, Hrvatska - Dodaj link, upiši link, link direktorij, web direktorij, dodaj url, linkovi, dodaj linkove
home / rješenja za turizam / web stranice / optimizacija za tražilice / o nama / reference / direktorij linkova
> Home > Direktorij linkova > Hrvatska > Hrvatske županije
HR / EN

Direktorij linkova

Hrvatske županije

Splitsko-dalmatinska županija
Splitsko-dalmatinske županija graniči: na sjeveru s Republikom Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a na jugu se prostire do granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Sjedište je županije u Splitu. Obuhvaća 15 gradova i 40 općina.
http://www.splitsko-dalmatinska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Virovitičko-podravska županija
Službene stranice Županije Virovitičko-podravske.
http://www.viroviticko-podravska-zupanija.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Šibensko-kninska županija
Šibensko - kninska županija dio je prostorne cjeline županija jadranske Hrvatske a smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko - dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom a na jugozapadu je prema Italiji državna granica na moru.
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Ličko-senjska županija
Ličko - senjska županija je jedna od županija u političko - teritorijalnom sustavu Republike Hrvatske. Nalazi se između Primorsko - goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske županije na jugu i jugoistoku te Bosne i Hercegovine na istoku. Pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvijema velikim geografski različitim fizionomsko - homogenim cjelinama Hrvatske. Ima središnji geografski položaj i važno spojno značenje unutar prostora hrvatske države. Položaj županije unutar Hrvatske je između južnog jadranskog i sjevernog podunavskog pročelja, odnosno na dodiru rubova velikih hrvatskih geografskih regionalnih cjelina Središnje Hrvatske, Sjevernog Hrvatskog primorja i Južnog Hrvatskog primorja, kao i zapadnih dijelova susjedne države Bosne i Hercegovine, ali i u središnjem dijelu relativno malog i uskog spojnog hrvatskog gorsko - planinskog dinarskog spleta.
http://www.licko-senjska.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Vukovarsko-srijemska županija
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međurječju, izmedu Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Površina Vukovarsko-srijemske županije je 2448 km2 . Na tom području male su visinske razlike. Najviša je tocka Čukala kod Iloka (294 m nadmorske visine), a najniža u Posavini – Spačva (78 m). Na istoku blago se spuštaju obronci Fruške gore i prelaze u vukovarski ravnjak. Sa zapada, s planine Dilja, pruža se vinkovačko-đakovački ravnjak.
http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Brodsko-posavska županija
Službene Web stranice Brodsko-posavske županije
http://www.bpz.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Osječko - baranjska županija
Službene stranice na kojima možete naći mnoštvo informacija o županiji, mjestima, propisima, gospodarstvu, događajima...
http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija Županija u Republici Hrvatskoj i teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka). Županijsko središte se nalazi u Gradu Dubrovniku.
http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Zadarska županija
Zadarska županija prostire se na ukupnoj površini od 8066,91 km 2 . Površina kopna iznosi 3 641,91 km 2, što čini 6,4% teritorija Hrvatske. Površina morskog dijela Županije iznosi 3 845,00 km2, a površina otoka 580 km2. Geografski je položena tako da zahvaća visoko gorsko zaobalje i primorje te povezuje važne dijelove Hrvatskog primorja i Središnje Hrvatske. Kroz nju prolazi Jadranska turistiđka cesta i trasa autoceste Zagreb - Split te željezniđki pravac Zagreb - Knin - Split, stoga njen geoprometni položaj ima veliko značenje u povezivanju sjevernog i južnog dijela Hrvatske. Najveći grad i sjedište županije je Zadar, star gotovo 3000 godina jedan je od najstarijih i treći po veličini grad na obalama hrvatskog Jadrana.
http://www.zadarska-zupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Koprivničko-križevačka županija
Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Sa sjeveroistočne strane graniči s Republikom Mađarskom. Unutar Republike Hrvatske Koprivničko-križevačka županija graniči sa sljedećim županijama: Međimurskom, Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Virovitičko-podravskom. Sa površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je po veličini županija u Hrvatskoj, dok je po broju od 129. 397 stanovnika šesnaesta po veličini.
http://www.kckzz.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Službene stranice Požeško-Slavonske Županije
Požeško-slavonske županije omogućavaju otvorenu i kvalitetnu komunikaciju s javnošću. Preko njih možete jednostavno, brzo i pregledno saznati niz informacija o radu županijskih tijela, te postaviti pitanja ili izraziti mišljenje o temi koja vas zanima.
http://www.pszupanija.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Istarska županija
Istarska županija - državna uprava i lokalna samouprava - uredi, odjeli, pročelnici, adresari, upute, razne dozvole, kontakti, natječaji, zakonske inicijative...
http://www.istra-istria.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku sa Karlovačkom i Ličko-senjskom županijom, a na jugoistoku u Kvarnerskim vratima ima morsku granicu sa Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnoga mora s državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. Prostor Primorsko-goranske županije dijeli se na tri dijela - goransko područje, primorsko i otočno područje - i obuhvaća površinu od 3.582 km2, ili 6,3% državnoga teritorija.
http://www.pgz.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Karlovačka županija
O Karlovačkoj županiji općenito, organizacija županije, županijske strukture, gospodarstvo, prosvjeta i šport, turizam, foto galerija gradova i općina Karlovačke županije, primjedbe i prijedlozi, kontakt, turistička karta
http://www.karlovacka-zupanija.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Me?imurska županija
Web stranice Međimurske županije
http://www.zupanija-medjimurska.hr/ :: Dodano: 21.04.2006.
Sisačko-moslavačka županija
Sisačko-moslavačka županija je dio administrativno teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske sa sjedištem u Sisku. Središnju Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko-moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta. Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima cca 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.
http://www.smz.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Krapinsko-zagorska županija
Službene stranice Krapinsko-zagorske županije
http://www.kr-zag-zupanija.hr :: Dodano: 21.04.2006.
Bjelovarsko-bilogorska županija
Službene stranice Bjelovarsko-bilogorske županije na kojima se nalaze dnevne vijesti, opći podaci o županiji, ustrojstvo, gospodarstvo, projekti, kultura, zdravstvo, školstvo, pregled službenog županijskog glasila, natječaji u tijeku, obrasci.
http://www.bbz.hr :: Dodano: 21.04.2006.